Udalekuak

 

Udalekuak umeentzako antolatzen diren udako jarduerak direz. Garagarrilean izaten direz, astelehenetik barikura, eta goizetan.

Ordu honeen bihartean, makina bat ekimen egiten dabez umeek: kirolak, jolasak, ibilaldiak, tailer desbardinak... Baita urteera batzuk be: hikipa, multi-abentura saioak, Maruri-Jatabeko igerilekuetara...

* Udalekuak euskeraz direz.  

 

Izen-emotea


Gatikako udalekuetara joateko, izena emon behar da Udalak ipiniten dauen epearen barruan; maiatzan emoten da ezagutzera.

Epe honen barruan, Gatikako Kultur Etxera ekarriko direz izen-emote orria eta tarifaren ordainketaren egiaztagiria. Dokumentuak posta elektronikoz bere bialdu leitekez helbide honetara: kulturetxea@gatika.eus.
 
* Gatikan erroldatuta ez dauzen umeak ez dabe ordaindu behar.

 

Ordainketa


Tarifak Udalak esaten dauen kontu-zenbakian sartu behar direz. Ordainketa online bere egin leiteke, diru-transferentzia baten bidez.

Ordainketa egiterakoan, “Azapalpena” atalean umearen izena eta lehenengo abizen biak ipiniko direz.

Kontu-zenbakia: Kutxabankeko (IBAN ES48) 2095 0055 61 2055000103 zenbakia.
Izen-abizenak: Ordainketa egiten dauen pertsonaren izen-abizenak.
Azalpena: Umearen izena eta lehenengo abizen biak.

Oharra

* Kanpoan lotuten diren umeei dirua itzuliko jake.

 

 

1) Uribe Butroe mankomunidadearen herrietako batean erroldatutako umeek (Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Laukiz, Meñaka y Maruri-Jatabe) Gatikan erroldatutakoen tarifa bardinak ordaindu behaz dabez. Para ello tienen que mostrar en el Kultur Etxea de Gatika el carnet deportivo UBK.

2) Así mismo, las personas que asisten a la escuela de Gatika, aunque NO estén empadronadas en los municipios de la mancomunidad Uribe Butroe, abonarán la tarifa correspondiente a los empadronados en Gatika.

3) El transporte para las salidas está incluido en el precio. 

4) Las entradas a las piscinas de Maruri-Jatabe NO se incluyen. Los días de piscina los menores tendrán que traer la tarjeta de socio o socia o el importe exacto. 

5) Las familias numerosas abonarán un 25% menos por cada menor. Las familias consideradas numerosas son aquellas constituidas según los criterios de la Ley 40/2003 de Protección de las Familias Numerosas.

 

Baldintzak eta lehentasun erispideak


Plazak emoteko, erispide desbardinak dauz talde bakotxeko. Talde guztientan behar-beharrezkoa da adina eta erroldapen baldintzak betetea. Lehentasun ordena hau da:

1. Gatikan erroldatutako umeak (gitxienez 6 hilabete).

2. Gatikan erroldatutako familiek udarako hartutako ume saharauiak. Bananduta dagozen gurasoen seme-alabak, nahiz eta Gatikan erroldatuta ez egon, gurasotariko bat Gatikan erroltatuta dagoenean, eta bisita-arauak ezarrita dauzenean.

3. Gatikako Eskolara doazen eta Uribe Butroe mankomunidadeko herrietan erroldatutako umeak (Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Meñaka eta Maruri-Jatabe). UBK txartela euki behar dabe.

4. Uribe Butroe mankomunidadeko herrietan (Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Meñaka eta Maruri-Jatabe) erroldatuta dauden umeak.  UBK txartela euki behar dabe.

5. Gatikako Eskolara doazen umeak, nahiz eta EZ egon erroldatuta Uribe Butroe mankomunidadeko herrietan (Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Meñaka eta Maruri-Jatabe).

6. Gatikako Eskolara EZ doazen umeak, eta EZ dagozenak erroldatuta Uribe Butroe mankomunidadeko herrietan (Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Meñaka eta Maruri-Jatabe).

 

2019ko udalekuak

Harremana


Gatikako Kultur Etxea
Sertutxa auzoa 2
Tel: 94 615 1250
E-posta: kulturetxea@gatika.eus

 

Ugerlekuak

Albisteak