Gizarte zerbitzuak

 

“Gizarte arloan honako hau izango litzateke udalerri iraunkorra: bere herri garapenean egungo eta etorkizuneko belaunaldien bizi-kalitatearen aldeko apustua egingo duen udalerria, elkarren arteko berdintasuna sustatuz, esklusioa ekidituz, eta herriko bizimoduan pertsona guztien parte hartzea bultzatuz.”

“Gizarte arloan honako hau izango litzateke udalerri iraunkorra:

  • Oinarrizko errentak bematzen dituena,
  • Gizartetik baztertuta dauden pertsona-taldeak integratzen dituena,
  • Ahulak diren pertsona-taldeak hartzen eta zaintzen dituena,
  • Parte hartzea bultzatzen duena,
  • Solidarioa dena,
  • Segurua dena,
  • Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatzen eta onartzen duena,
  • Kudeaketa publikoaren helburutzat baliabideak eta aberastasuna modu zuzenean banatzea duena, ...”