Bizkaiera

 

"Ganerako euskalkien artean bizkaierea mutur baten kokatua dago. Horrezaz ganera, bizkaiereari beti pertsonalidade berezia autortu izan jako. Hori dala eta, batzuek pentsau izan dabe euskereak, funtsean, euskalki bi zituala: bizkaierea, alde batetik, eta ekialdeko euskalkia bestetik. Horregaitik oso interesgarria da bizkaierea lehenengo testuetan zelakoa zan ikertzea, behar dan moduan konprobetako betidanik egon diran euskalkien arteko diferentziak edota, gehienbat, azkeneko gizaldiotan areagotu diranak.

Joseba Andoni Lakarrak egindako ikerketen arabera, bizkaierea ez da, eta batez be, ez zan, hain ezbardina lehenago kontrakoa pentsau arren. Ikusiko dogunez, azken mendeotan diferentziak handitzen doaz. Alde batetik, euskalkietan aukeraketa ezbardinak egin diralako (aditz laguntzaileetan batzuetan egin, besteetan *ezan), edo barrikuntzak ezarri diralako (s/z nahastea), edo arkaismoek euskalki batzuetan gehiago iraun dabelako. Horregaitik, orain mende batzuk euskalkiak alkarrengandik hurrago egozala esan daiteke."

Iturria: www.bizkaiera.com