Albisteak

 

 

Gatikako Udalak 2020. urtean euskera, kultura, kirola, gazteria eta interes orokorreko jardue- rak sustatzeko Gatikako alkarteei eta Gatikako irabazteko asmo bako taldeei emongo direzan dirulaguntzak tramitatzeko deialdia eta oinarri arautzaileak argitaratu dauz.

Dirulaguntzak Gatikako Udaleko Udal Erregistroan aurkeztu beharko direz Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik kontetan hasita hilabete bateko epean