Albisteak

 

Gatikako Udalak ordenantza bidez arautu gura dau animaliak bide publikotik jasotzeko zerbitzu publikoagatik tasak araupetzen dituen ordenantza. 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Prozedurari buruzkoak,

133 artikuluan zehazten dauenagaz batera kontsulta publikoa egingo da iragarki hau web orrian argitaratu eta hurrengo egunetik kontetan hasita

10 eguneko epean, afektatu izan daitekeen edozein herritar edo ordezkaritza gehien daukaten alkarteek euren eretxia emon daien hurrengo gaien ganean:

a) Ekimen honegaz konpondu gura diren arazoak.
b) Araudia onartuteko beharra eta aukera.
c) Arauaren helburuak.
d) Balizko konponbideak, bai arautu beharrekoak bai arautzeko beharrik ez daukatenak.

 Animaliak bide publikotik jasotzeko zerbitzu publikoagatiko tasak araupetzen dituen ordenantza (PDF 32KB)