Albisteak

 

Ondasun Higiezinen gaineko zergari buruzko katastroaren kudeketarako behin behineko arauak onesten dituen maiatzaren 22ko 77/1990 Foru Dekretuaren 20 artikuluaren 5., 6. eta 7. ataletan xedatzen danaren arabera, herri honetako 2018rako landa eta hiri ondasun higiezinen katastro-erroldak ikusgai egongo dira hamabost (15) eguneko epean guztiok jakin dezaten eta bidezko errekurtsoak egin ahal izan daitezen.