Albisteak

 
Gatikako Udalak 2015. urtean, 2014ko tasa, zerga eta prezio publikoak luzatuko dauz. 


  Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagaitik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea (2013/12/31)