Albisteak

 

 

2014ko apirilaren 9an, Gatikako Udalaren udalbatzarrak onartu eban laguntzak emotea errenta maila txikia daukaten familia-unidadeei, Hiri Ondasun higiezinen gaineko zerga, Trakzio Mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga eta zarama bilketa nahiz estoldagatiko tasak ordaintzeko.

Eskaerak Gatikako udaletxean aurkeztu behar direz abenduaren 15a baino lehenago.