Albisteak

 
Gatikako Udalak 2013ko azaroaren 13an egindako ohiko bilkuran, 2014. urterako tasa, zerga eta prezio publiko barriak aprobau ebazan. Aldaketa honeek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO 249 zk.) argitaratu direz 2013ko abenduaren 31n Ordenantza Fiskalak izenagaz. Hain zuzen, prezio honeek adierazten dauz:


• Ondasunen higiezinen zerga
• Iharduera ekonomikoaren gaineko zerga
• Trakzio mekanikodun ibilgailuen zerga 
• Zabor-bilketa zerbitzuaren tasak
• Ibilgailuen potentzia eta mota Euroak
• Hiri lurren balio gehitzearen gaineko zerga araupetzen duen ordenantza fiskala.
• Tasa udal-hilerriko zerbitzuak emateagatik
• Lokalak irekitzeko baimenaren tasak
• Hirigintzako dokumentazio zerbitzuaren tasa
• Udal-pilotalekuan ematen diren zerbitzuen tasa
• Udal-probalekuan eskaintzen diren zerbitzuen tasa.
• Udal polikiroldegiaren ematen diren zerbitzuen tasa.
• Agiriak emateko zerbitzuaren tasa
• Belar artifizialezko futbol zelaian ematen diren zerbitzuen tasa
• Urondoko txoko erabilteagatik ordaindu behar den tasa
• Bide publikoetatik zura ateratzearen gaineko tasa
• Tokiko herri jabariaren ustiapen bereziaren oredenantza fiskal araupetzailea, telefono mugikorren zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde


 Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagaitik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea (2013/12/31)